Evenementen

Nieuws uit het Grenspark

Water zuiveren van de Groote Meer

In het hart van Grenspark Kalmthoutse heide ligt de Groote Meer, één van Nederlands grootste vennen. Door toevoer van water uit de landbouw gaat de waterkwaliteit achteruit. Om het tij te keren, wordt voor het eerst ter wereld op grote schaal een filter van ijzerzand aangelegd. Een innovatief project in het kader van het Europese financieringsprogramma LIFE en het LIFE HELVEX - project.

De Groote Meer heeft een enorme aantrekkingskracht op bijzondere planten en dieren die elders in Europa amper kans krijgen, zoals oeverkruid, riempjes en de geoorde fuut. Er is echter een probleem; de waterkwaliteit gaat al tientallen jaren achteruit. Zeldzame planten groeien in een schoon milieu met voedselarm zand en helder water. Teveel meststoffen zorgen ervoor dat algengroei en soorten als riet en lisdodde toenemen.

Foto's Wiel Aerts


Hieronder respectievelijk de geoorde fuut (foto 1) en riempjes (foto 2)

Geoorde FuutRiempjes
info@grenspark.be

©2020 VVV Toerisme Essen vzw - BTW BE 0451.436.020 - Cookie & Privacy verklaring